Honger ter wille van ons kinders [Persverklaring]

Honger ter wille van ons kinders [Persverklaring vir onmiddelike vrystelling]

Twee mans het ‘n week gelede met ‘n hongerstaking begin om die aandag te trek van sleutelpersone wat toegang tot hulle kinders vir hulle kan moontlik maak. Die een man het sowat 3 jaar gelede vir dieselfde rede 100 km hof toe geloop. Hulle sit nou voor die kantoor van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling. #MyKidsMyResponsibility.

Hoekom is dit so moeilik vir pa’s in hierdie land om die pa’s te wees wat hulle graag wil wees?

Die visie van Fathers’ Network, ‘n netwerk van organisasies wat in die pa-betrokkenheidveld dwarsdeur Suid Afrika werk, is “Florerende pa-kind verhoudings.” Dit is skokkend watter algemene praktyk dit in Suid Afrika geword het om pa’s uit die lewe van hulle kinders uit te sluit – net soos wat hierdie twee pa’s beleef. Ma’s en hulle families sluit pa’s uit, wanneer ouers se verhouding opbreek. Woede en pyn laat hulle meestal na die enigste kraggereedskap gryp wat hulle voel beskikbaar is – om die pa uit die lewe van sy kind uit te sluit. Dit gaan dikwels gepaard met leuens oor die pa wat aan die kind opgedis word. Want kinders wil weet waar Pa is.

My kollega het ‘n pa gehad wat drank misbruik het. Haar ma het hom uitgeskuif en hom veel slegter by die kinders gemaak as wat hy regtig is.  Sy was reeds 50 toe sy haar pa op ‘n nuwe manier leer ken het en ontdek het hoe sy deur haar ma mislei is. Baie kinders ontdek dit nooit nie, maar hulle ervaring sonder Pa het ‘n sterk invloed op hoe hulle die lewe hanteer.

Tienerpa’s wat nog geen finansiële bydrae kan maak nie, word dikwels toegang tot hulle kinders geweier.

‘n Paar jaar gelede is 62% kinders in Suid Afrika se geboortes sonder die pa se naam geregistreer. Dit is ‘n verdere vorm van uitsluiting, waardeur gesê word pa’s is nie belangrik nie.

Ongelukkig is die uitsluiters nie net ma’s en hulle families nie. Dit is asof baie van ons regters, prokureurs, maatskaplike werkers, sielkundiges en die Suid Afrikaanse gemeenskap in sy geheel dink dat ‘n ma die enigste ouer is. Hierdie manier van dink word geïllustreer deur ‘n pa wat tydens ‘n ouerskapsopleiding verstom gesê het: “Ek het nooit geweet ek het ook ‘n ouerskapsrol nie.”

Van wanneer af is pa’s nie ouers nie? Wie sal die deur vir pa’s oopmaak om toegang tot hulle kinders te hê?

‘n Veel belangriker rede as die behoeftes en regte van die pa, om uitsluiting stop te sit en toegang vir pa’s moontlik te maak, is: Die Kind!

Wêreldwye studies wys dat kinders sonder pa’s daartoe geneig is om hartseer tot depressief te wees; hulle leef met woede wat maklik in geweld kan oorspoel; hulle voel leeg en probeer die leegheid vul met vroeë seksuele aktiwiteite, drank- en dwelmmisbruik, bendebetrokkenheid en kriminele aktiwiteite. Pa-lose kinders is dikwels arm, bereik nie hulle potensiaal nie en het gesondheidsprobleme. Hulle doen swakker akademies, fisies, emosioneel en sosiaal as die kinders wat betrokke pa’s het.

‘n Pa-lose kind word ‘n pa sonder vaderskapsvaardighede, ‘n ma wat nie verstaan dat ‘n pa belangrik is nie, ‘n volwassene wat oorloop van woede en hartseer, ‘n tienerma- of pa, ‘n drank- of dwelmverslaafde met ‘n groot kans dat hy in die tronk kan beland. Dit is die harde werklikheid vir baie mense in ons land. Ons koerante is vol van hulle stories.

Hoekom hou ons pa’s weg?

Al die Fathers’ Network organisasies wat deur SAVF FAMNET gekoördineer word, doen ‘n beroep op die betrokke professionele mense om prioriteit daaraan te verleen om pa-betrokkenheid moontlik te maak. Ons doen ‘n beroep op die media om hierdie beweging te ondersteun en die stories van ons netwerklede in verslaggewing te betrek. Dis dringend, want dit gaan oor die toekoms van ons kinders en ons land!

Skakel Erna Rheeder, erheeder@savf.co.za, 084 383 9417 vir meer inligting. ‘n Lys van ons netwerklede se kontakbesonderhede is hierby aangeheg. Hierdie is die mense wat ‘n groot verskil wil bewerk ter wille van ons kinders.

#justdadit

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join the conversation

Father’s Network

Latest Posts

%d bloggers like this: